Biogas Energy ima za cilj da ubrza upotrebu kvalitetne i pristupačne bioenergije na održivoj osnovi, čime bi u značajnoj meri podmirio buduće energetske potrebe.

Kroz saradnju sa proizvođačima hrane i poljoprivrednom industrijom, proizvodimo organske nusproizvode koje prerađujemo u prirodan gas i energiju.

NEWS

01.10.2016.
Biogas elektrana Alibunar je zvanično puštena u rad u oktobru 2016.