Biogas je kompanija za proizvodnju obnovljive energije koja gradi, poseduje i upravlja postrojenjima za proizvodnju biogasa širom istočne Evrope.

Kroz saradnju sa proizvođačima hrane i poljoprivrednom industrijom, proizvodimo organske nusproizvode koje prerađujemo u prirodan gas i energiju.

„Ćerkama firmama“ rukovodi kompanije Biogas Energy d.o.o.