TECNO DJUBRIVO

Tečnosti koje nastaju tokom procesa razdvajanja digestata dospevaju u četiri velike cisterne ukupnog kapaciteta od preko 36,000m3.
Tečno đubrivo se u tom obliku može pumpati direktno kroz irigacioni sistem i sadrži visok nivo azota, kao i drugih sastojaka koji se sporo otpuštaju u sredinu.